Při zaregistrování v níže uvedeném formuláři Vám bezplatně na Váš email bude zaslán konfirmační formulář vzájemných vztahu + pokyny k vyplňování konfirmačního formuláře a také Vzor konsolidačních pravidel. Bližší informace ke konsolidované účetní závěrce získáte zde. Vyplňte v následující tabulce údaje o společnosti, kterou chcete uvést ve formuláři, a údaje o své osobě. Po zadání údajů zaškrtněte prohlášení a klepněte na tlačítko Dokončit. Bude Vám zaslán email s připraveným formulářem, pokyny a vzorem konsolidačních pravidel.


Údaje společnosti


 

Údaje o VásProhlášení